1.3.23 - Aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goereren

Aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goereren
Akten 2015 2016 2017
Vervreemdingen 97 157 172
Minnelijke verwervingen 92 128 129
Andere 181 188 300
Totaal 370 473 601
Definities

Aantal vervreemdingen = aantal akten verkoop + aantal akten vestiging van zakelijk rechten.

Aantal minnelijke verwervingen = aantal akten aankoop + aankoop onder voorbehoud + minnelijke onteigening + minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring + gratis afstanden + ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen, ...