1.3.24 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen
Procedures 2015 2016 2017
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 51 59 45
Nieuwe onteigeningsprocedures 8 0 1
Beëindigde procedures 0 14 15
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 59 45 31