1.3.25 - Aantal erfloze nalatenschappen

Aantal erfloze nalatenschappen
2015 2016 2017
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat 102 81 226
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen 10 5 14

Als de Staat er belang bij heeft, kan ze een erfloze nalatenschap opvorderen. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.