1.3.26 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
2015 2016 2017
Netto-actief 16.669.300 14.921.503 30.173.534
Betaalde rechten aan de gewesten 1.554.388 4.859.171 5.458.527

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.