1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)
Type KI 2015 2016 2017
Belastbaar 7.187 7.248 7.264
Niet belastbaar 1.255 1.303 1.367
Globaal 8.443 8.552 8.631
Gewone Constructie 6.174 6.235 6.302

Globaal KI = belastbaar KI + onbelastbaar KI

Belastbaar KI = KI gebruikt als basis voor de inning van de onroerende voorheffing

Gewone constructie: constructies andere dan nijverheidsconstructies en materieel en outillage (vb: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen)