1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2015 2016 2017
Gewoon bebouwd 5.692.160 5.779.678 5.877.541
Nijverheid bebouwd 148.395 150.315 151.637
Materieel en outillage bebouwd 63.359 64.175 65.296
Gewoon niet-bebouwd 4.351.823 4.359.811 4.371.294
Nijverheid niet-bebouwd 18.780 18.977 19.272
Materieel en outillage niet-bebouwd 566 649 710

Gewoon bebouwd: gewoon bebouwd onroerend goed, bebouwd met andere constructies dan nijverheidsconstructies en materieel en outillage (vb.: percelen met woonhuizen, buildings, boerderijen).

Nijverheid bebouwd: nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outillage) (vb.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek, kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage bebouwd: op een bebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (vb.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon niet-bebouwd: gewoon niet-bebouwd onroerend goed, ander dan een niet-bebouw nijverheidsperceel en niet bebouwde percelen met materieel en outillage (vb.: gronden, terreinen, weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid niet-bebouwd: niet-bebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met outillage) (vb.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage niet-bebouwd: materieel en outillage niet vastgehecht aan de grond (vb.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open lucht).