1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal
inkomen
Notificatiebulletin 2015 2016 2017
Automatisch aangemaakt 180.800 202.200 192.891
Manueel aangemaakt 1.993 2.795 4.900
Totaal 182.793 204.995 197.791

De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt
daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de
bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een aangetekende brief die wij naar een eigenaar versturen
om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.