1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2015 2016 2017
Betekend KI 79.254 160.6901
Bezwaarschriften tegen het KI 3.792 4.971 4.902
Behandelde bezwaarschriften 3.825 4.758 5.382
Arbitrages 0 1 4

1 Tot eind april 2016

In 2017 is het aantal bezwaarschriften tegen het betekend kadastraal inkomen gedaald met 1.4 % tegenover 2016.

Tegelijkertijd is het aantal behandelde bezwaarschriften gestegen tot 5.382, dat is 13% meer dan het jaar voordien.