1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2015 2016 2017
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 8.472 11.632 7.104
Nieuwe bezwaarschriften 19.649 22.865 20.832
Uitgebrachte adviezen 16.509 26.648 19.553
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 11.632 7.849 8.867

In 2017 is het aantal bezwaarschriften in behandeling gestegen met 1018 stuks, of 13%. Nochtans is het aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing in dezelfde periode met 9% gedaald.
Die steiging van het aantal bezwaarschriften in behandeling is voornamelijk het resultaat van een sterke daling van het aantal uitgebrachte adviezen in 2017. Die zijn met 27% (7.095 stuks) gedaald in vergelijking met 2016.