1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de
onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal
inkomen
Rubriek 2015 2016 2017
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 1.848 3.375 2.286
Nieuwe bezwaarschriften 12.326 9.929 7.931
Uitgebrachte adviezen 10.804 10,630 8.793
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 3.375 22861 1.424

1 correctie van de stock bij de migratie naar de toepassing Regondes2 op 23/06/2016 (geannuleerde bezwaarschriften) : 2286 bezwaarschriften in plaats van 2674 openstaande bezwaarschriften.

De andere bezwaarschriften dan die tegen het betekend kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing, zijn bezwaarschriften ingediend door de administratie Opmetingen & Waarderingen zelf (de directie of de controle).
Het gaat hoofdzakelijk om bezwaarschriften over mutatiefouten, maar ook over het definitief bedrag van het KI, over de economische vrijstelling van een goed en officieuze splitsingen van het KI.