1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2017

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2017
Gewest Gescande documenten Gedigitaliseerde documenten Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.185 53.329 59.593
Vlaams Gewest 35.451 387.508 423.111
Waals Gewest 23.131 177.839 200.991
Totaal 64.767 618.676 683.695

Om aan iedereen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten een speciale openbaarmaking: de hypothecaire openbaarmaking. Die kan drie vormen aannemen:

  1. de overschrijving: de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers, zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed
  2. de inschrijving: de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving
  3. de kantmelding: bijkomende informatie die in rand van ofwel een inschrijving, ofwel een overschrijving wordt vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Die formaliteiten die we voorheen door een manuele overschrijving uitvoeren, voeren we sinds 2001 uit via een scanning van de documenten, en sinds 1 april 2014 ook via digitaal ontvangen documenten.

De transacties slaan op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte dus meerdere transacties kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.