5.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen 2015-2017 (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

5.1.4. Overzicht van de btw-terugbetalingen 2015-2017 (in duizend euros)
Omschrijving 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Aantal aanvragen Bedragen
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 446.364 447.470 459.542 13.305.881 13.215.467 13.215.468
- btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal  373.274 373.747 385.421 6.044.258 5.862.689 6.442.686
- btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave  73.089 73.723 74.121 7.261.623 7.352.778 7.933.703
Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar - - - 742.105 549.123 583.779
- waarvan ten voordele van invaliden 2.410 2.539 2.540 3.475 2.784 4.095
- waarvan teruggaven gedurende het jaar aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger. - - - 613.134 459.980 505.204
Ontvangen aanvragen 56.746 61.194 68.094 - - -
Behandelde aanvragen 53.585 59.604 60.682 - - -
Totaal van de teruggaven 14.047.986 13.764.590 14.960.168