5.1.6 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

Motief voor uitgestelde vereffening 2017 % 2016 evolutie % evolutie
Volmacht 1557 1.57 1.996 -439 2,00 -0.65
Buitenland 7664 7.72 6.391 1273 6,42 -2.17
Nalatenschap
19802
19.95 15.704 4098 15,77  4.93
Ambtshalve geschrapt
10074
10.15 12.849 -2775 12,90  -3.34
Beslag overdracht 57500
57.94
59.411 -1911
59,66
4.49
Faling vereffening 735 0.74 936 -201 0,94 -2.95
Scheiding 546 0.55 472 74 0,47 -0.07
Collectieve schuldenregeling 1358 1.37 1.820 -462 1,83
-0.24
Aantal speciale gevallen 99236 100 99.579 -343 100  

Haast status-quo wat het aantal geblokkeerde teruggaven betreft.  De voornaamste redenen voor deze blokkering blijven de overdrachten ( ten voordele van privéschuldenaars van de begunstigde(n) van de teruggave) of het overlijden van de begunstigde.