3.1.1 - Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn

Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn
2015 2016 2017
Hoeveel % van de schuldenaar hebben hun schulden spontaan betaald  74,02   72,29 73,39
Hoeveel % van de schulden (in bedrag) is spontaan betaald   94,95 94,89 92,02