3.1.2 - Resultaten Nudging - Aanmaning Personenbelasting

Resultaten Nudging - Aanmaning Personenbelasting
Type brief Aanmaning Openstaande schuld (Totaalbedrag) Openstaande schuldartikels (Aantal) Relatief % betaald bedrag
 Relatief %
afbetaalde schulden
Relatief % Schulden met een betaling
Oude brief AJ2014 (= controle groep) 30 837 886,61       22 190   31,22 39,50 50,43
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 32 057 284,25 22 267   38,73 47,86 59,88
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Social Norm Message 31 513 789,90 22 166   36,82 47,18 59,16
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Public Goods Message (Neg framed) 31 973 095,33   22 430   36,89 46,18 57,94
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Explicit Penalty Message 37 575 191,00  26 756  37,81 49,86 60,17
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Explicit Penalty Message V/M 30 458 203,34   20 478   36,89 48,08 59,60
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Explicit Penalty Message Plus 28 715 450,75   20 060   39,01 47,61 61,38
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Explicit Penalty Message Reframed  27 453 913,08 20 046   39,24 49,24 61,21
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Social Norm/Explicit Penalty Message  27 401 084,27   20 150   38,21 48,08 59,81
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2016 + Public Goods (Neg framed) /Explicit Penalty Message
28 998 662,32   20 184 39,27 48,52 60,04
TOTAAL 306 984 560,85 216 727 37,41 47,16 58,96
De Algemene administratie van Inning en Invordering werkte in 2017 aan een opvolgproject "Nudging Aanmaning PB – AJ2016" dat tot doel had om de resultaten van het veldexperiment uit 2015 te repliceren en verder te optimaliseren. Op basis van een nieuw grootschalig veldexperiment zochten we verder uit welk type herinneringsbrief voor de Personenbelasting de grootste impact heeft op de belastingplichtige (in termen van een versnelde betaling). In samenwerking met twee vooraanstaande professoren in de Gedragseconomie, Prof. Jan-Emmanuel De Neve (Oxford University) en Prof. Johannes Spinnewijn (London School of Economics), werden tien verschillende typebrieven ontworpen; elkeen met een andere Nudge, een techniek uit de gedragswetenschappen die de belastingplichtige aanzet sneller te betalen. Bovenstaande tabel toont aan dat het vereenvoudigen van de herinneringsbrief en inspelen op gedragsinzichten leidt tot een significante versnelling en verhoging van de betalingen onder belastingplichtigen. Dit is in het voordeel van de belastingplichtige (vermijden nalatigheidsintresten), de administratie (minder opvolgings- en vervolgingskosten) en de overheid (versnelde inkomsten). Vooral de Explicit Penalty Reframed en de Explicit Penalty Plus brief – beide met een lichtjes andere verwijzing naar de pecuniaire gevolgen van niet-betaling – steken er bovenuit, met een significante relatieve % verhoging van 22 % aan betalingen na 14 dagen. Gedragsinzichten helpen de FOD Financiën om haar beleid effectiever te maken en verhoogt zo ook de klantgerichtheid.