3.1.3 - Dienst Debt Relationship Management: bedrijfsvoorheffing

Rendement 14 dagen na telefonisch contact:
Openstaand saldo (EUR) Betaald bedrag (EUR) % bedrag betaald Aantal openstaande artikels Aantal volledig betaalde artikels % volledig betaalde artikels
Spontaal

 232.226.533

 63.890.171  27,51 87.314 24.314 27,84
Call 101.526.783 42.273.056   41,63  17.268  7.856  45,49
 Meerwaarde + 51,32        +63,39