2.2.1 - Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie
2015 2016 2017
Inkomstenbelastingen
1.211 2.028 875
Btw
498 464 477
Totaal behandelde dossiers 1.709 2.492 1.352

Inzake inkomstenbelastingen is het aantal in 2017 afgehandelde dossiers veel lager dan in 2015 en 2016. Het ligt in de lijn van de jaren 2011 tot 2013.

Het gemiddelde belastingsupplement per dossier (cfr. tabel V.2.1) bedraagt ongeveer 2.008.910 €, een record dat ook verband houdt met de impact van een aantal belangrijke dossiers.

Inzake BTW ligt het aantal behandelde dossiers in de lijn van de vorige jaren. De gemiddelde BTW-supplementen per dossier bedragen ongeveer 770.818 €.