2.2.2 - Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie
2015 2016 2017
Aantal multilaterale controles georganiseerd door België waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 2 4 1
Aantal multilaterale controles georganiseerd door andere lidstaten waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 8 6 8

Op initiatief van de AABBI werd in 2017 1 multilaterale controle georganiseerd. Verder werd er aan 8 multilaterale controles in het buitenland door BBI-ambtenaren deelgenomen.