2.3.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2015 Aantal controles 2015 Aantal
overtredingen 2015
Aantal aangiften 2016 Aantal controles 2016 Aantal
overtredingen 2016
Aantal aangiften 2017 Aantal controles 2017 Aantal controles 2018
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.952.181 2.205.355 2.628.540
Andere aangiften Totaal andere aangiften 5.983.189 6.205.396 6.517.581
Controle op documenten 47.169 428 45.172 279 56.970 466
Fysieke controle 20.961 2.049 35.079 1.855 43.675 2.889
Oorsprongcertificaten 129.495 149.054 280.335
Controle op documenten 29.637 241 27.543 31 13.797 107
Fysieke controle 654 337
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 0 0
Controle op documenten 0 0
Fysieke controle 0
Andere aangiften Totaal andere aangiften 12.748.388 13.496.781 14.837.056
Controle op documenten 34.476 261 24.838 196
Fysieke controle 35.356 533 28.837 898 32.553 1011
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 15.963 1064 51.132 40.377
Controle op documenten 19.444 322 16.548 4 12.304
Fysieke controle 145 0
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 2.183.685 3.138.797
Fysieke controle doorvoer 38.722 3.084 26.637 2.967 2.967 9.888 1.325

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Mobiele teams: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade