2.3.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2017

Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2017
Soort goederen Bedrag (euro) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 8.110.778,67 30
Minenerale oliën
1.521.517,86
4
Tabak 37.350.171,88 18
Bieren 2.835.582,99 21
Niet-alcoholische bieren 601.355,95 5
Gegiste fruitdrank 73.698,95 4
Ecotaksen 0,00 0
 Anderen accijnsdomeinen 0,00 0
Totaal accijnsdomeinen 50.493.106,3 82
Smokkel zonder aangifte- Tabak, sigaretten 18.576.733,70 5
Smokkel zonder aangifte- Andere goederen
26.396,94
2
Commerciële fraude (Overtreding vastgesteld op documenten) 1.251.231,87 30
Oorsprong en preferentiële regelingen 7.551.363 29
Landbouwbeleid 1.646.514,25 8
Internationale circulatie 50.652,0 1
Andere douane aangelegenheden 0,0 0
Totaal douanedomeinen 29.102.891,76 75
Totaal accijns- en douanedomeinen 79.595.998,06 157

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.