2.3.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2015 2016 2017
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 72.002 43.916 59.860
Vastgestelde overtredingen 879 656 1.208
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 704 247 215
Vastgestelde overtredingen 2 11 0
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 2.599 2.671 2.272
Vastgestelde overtredingen 42 17 34
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 141 186 333
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 1.881 2.036 2.955
Vastgestelde overtredingen 527 254 286
Btw Vastegestelde overtredingen in garages 193 111 3
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 376 253 399
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 8.675 9.284 7.026
Drugs Vastgestelde overtredingen 274 270 427

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest