2.1.1. PB - Beheer van de dossiers

2015 2016(1) 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften(2) AJ 2015 1.209.831 AJ 2016 977.047 AJ 2017 798.135 71.094 0 869.229
AJ 2014 1.162.662 AJ 2015 1.107.789 AJ 2016 1.073.051 120.706 0 1.193.757
Vorige AJ 162.199 Vorige AJ 129.456 Vorige AJ 107.578 14.302 0 121.880
Totaal 2.534.692 Totaal 2.214.292 Totaal 1.978.764 206.102 0 2.184.866
Aantal gewijzigde aangiften(2) AJ 2015 127.251 AJ 2016 105.039 AJ 2017 112.265 6.783 0 119.048
AJ 2014 235.539 AJ 2015 162.304 AJ 2016 183.954 16.304 0 200.258
Vorige AJ 96.685 Vorige AJ 51.903 Vorige AJ 54.941 4.964 0 59.905
Totaal 459.475 Totaal 319.246 Totaal 351.160 28.051 0 379.211
Percentage gewijzigde aangiften AJ 2015 10,52 % AJ 2016 10,75 % AJ 2017 14,04 % 9,54 % 0 13,70 %
AJ 2014 20,26 % AJ 2015 14,65 % AJ 2016 17,14 % 13,51 % 0 16,78 %
Vorige AJ 59,61 % Vorige AJ 40,09 % Vorige AJ 51,07 %
34,71 %
0 49,15 %
Totaal 18,13 % Totaal 14,42 % Totaal 17,75 % 13,61 % 0 17,36 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 265.397.549 AJ 2016 184.784.198 AJ 2017 142.042.875 12.017.177 0 154.060.052
AJ2014 890.372.390 AJ 2015 698.736.192 AJ 2016 780.086.312 75.966.593 0 856.052.905
Vorige AJ 287.760.260 Vorige AJ 277.530.609 Vorige AJ 279.678.324 27.680.070 0 307.358.394
Totaal 1.443.530.200 Totaal 1.161.050.999 Totaal 1.201.807.511 115.663.841 0 1.317.471.352
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 2.086 AJ 2016 1.759 AJ 2017 1.265 1.772 0 1.294
AJ 2014 3.780 AJ2015 4.305 AJ 2016 4.241 4.659 0 4.275
Vorige AJ 2.976 Vorige AJ 5.347 Vorige AJ 5.091 5.576 0 5.131
Totaal 3.142 Totaal 3.637 Totaal 3.422 4.123 0 3.474
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 554 AJ 2016 545 AJ 2017 462 20 0 482
AJ 2014 61.963 AJ 2015 56.992 AJ 2016 55.374 5.885 0 61.259
Vorige AJ 3.266 Vorige AJ 6.156 Vorige AJ 7.675 1.202 0 8.877
Totaal 65.783 Totaal 63.693 Totaal 63.511 7.107 0 70.618
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 9.158.793 AJ 2016 9.875.340 AJ 2017 6.081.958 1.279.120 0 7.361.078
AJ 2014 1.355.627.810 AJ 2015 1.305.898.626 AJ 2016 1.349.959.905 169.780.784 0 1.519.740.689
Vorige AJ 61.081.680 Vorige AJ 142.053.886 Vorige AJ 182.858.919 38.084.872 0 220.943.791
Totaal 1.425.868.284 Totaal 1.457.827.852 Totaal 1.538.900.782 209.144.776 0 1.748.045.558
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 16.532 AJ 2016 18.120 AJ 2017 13.164 63.956 0 15.272
AJ 2014 21.878 AJ 2015 22.914 AJ 2016 24.379 28.850 0 24.808
Vorige AJ 18.702 Vorige AJ 23.076 Vorige AJ 23.825 31.685 0 24.889
Totaal 21.675 Totaal 22.888 Totaal 24.230 29.428 0 24.754
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 127.805 AJ 2016 105.584 AJ 2017 112.727 6.803 0 119.530
AJ 2014 297.502 AJ 2015 219.296 AJ 2016 239.328 22.189 0 261.517
Vorige AJ 99.951 Vorige AJ 58.059 Vorige AJ 62.616 6.166 0 68.782
Totaal 525.258 Totaal 382.939 Totaal 414.671 35.158 0 449.829
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 274.556.343 AJ2016 194.659.539 AJ 2017 148.124.832 13.296.298 0 161.421.130
AJ 2014 2.246.000.201 AJ 2015 2.004.634.818 AJ 2016 2.130.046.218 245.747.377 0 2.375.793.594
Vorige AJ 348.841.941 Vorige AJ 419.584.495 Vorige AJ 462.537.243 65.764.942 0 528.302.185
Totaal 2.869.398.484 Totaal 2.618.878.852 Totaal 2.740.708.293 324.808.616 0 3.065.516.909
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 2.148 AJ 2016 1.844 AJ 2017 1.314 1.954 0 1.350
AJ 2014 7.550 AJ 2015 9.141 AJ 2016 8.900 11.075 0 9.085
Vorige AJ 3.490 Vorige AJ 7.227 Vorige AJ 7.387 10.666 0 7.681
Totaal 5.463 Totaal 6.839 Totaal 6.609 9.239 0 6.815

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer gingen pas op 01.07.2016 van start, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

(2)De afname van het aantal verificaties is het resultaat van:

  • de toename van het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) en de toename van het aantal aangiften via MyMinfin (Tax-on-web). In Tax-on-web zijn bepaalde gegevens immers op voorhand ingevuld, is er hulp voor de belastingplichtigen (wizards) en is er een automatische opsporing van bepaalde fouten waardoor die aangiften minder fouten bevatten en ze vaker automatisch ingekohierd kunnen worden,
  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties,
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als MyMinfin (Tax-On-Web) en het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.