2.1.10. RPB - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 2.920 20 2.588 150 2.758 29 2.755 203 2.987
Lokale selectie 2.899 1 703 43 747 0 692 53 745
Totaal 5.819 21 3.291 193 3.505 29 3.447 256 3.732
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 713 4 731 29 764 5 706 72 783
Lokale selectie 1.052 1 324 28 353 0 325 42 367
Totaal 1.765 5 1.055 57 1.117 5 1.031 114 1.150
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 24,42 % 20,00 % 28,25 % 19,33 % 27,70 % 17,24 % 25,63 % 35,47 % 26,21 %
Lokale selectie 36,29 % 100,00 % 46,09 % 65,12 % 47,26 % 0 % 46,97 % 79,25 % 49,26 %
Totaal 30,33 % 23,81 % 32,06 % 29,53 % 31,87 % 17,24 % 29,91 % 44,53 % 30,81 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 3.691.401 161.112 1.808.419 122.522 2.092.053 29.583 3.638.545 1.764.168 5.432.296
Lokale selectie 12.137.808 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225 0 2.561.334 2.161.839 4.723.173
Totaal 15.829.209 161.112 3.067.781 6.340.385 9.569.278 29.583 6.199.879 3.926.007 10.155.469
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen(in euro) Centrale selectie 5.177 40.278 2.474 4.225 2.738 5.917 5.154 24.502 6.938
Lokale selectie 11.538 0 3.887 222.067 21.182 0 7.881 51.472 12.870
Totaal 8.968 32.222 2.908 111.235 8.567 5.917 6.013 34.439 8.831
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 2 0 3 0 3 0 4 1 5
Lokale selectie 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5 0 3 0 3 0 4 1 5
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 40 0 20.007 0 20.007 0 10.555 7.482 18.037
Lokale selectie 89.062 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 89.103 0 20.007 0 20.007 0 10.555 7.482 18.037
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 20 0 6.669 0 6.669 0 2.639 7.482 3.607
Lokale selectie 29.687 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 17.821 0 6.669 0 6.669 0 2.639 7.482 3.607
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 715 4 734 29 767 5 710 73 788
Lokale selectie 1.055 1 324 28 353 0 325 42 367
Totaal 1.770 5 1.058 57 1.120 5 1.035 115 1.155
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 3.691.421 161.112 1.828.426 122.522 2.112.060 29.583 3.649.100 1.771.650 5.450.332
Lokale selectie 12.167.496 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225 0 2.561.334 2.161.839 4.723.173
Totaal 15.858.917 161.112 3.087.788 6.340.385 9.589.285 29.583 6.210.434 3.933.489 10.173.506
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 5.163 40.278 2.491 4.225 2.754 5.917 5.140 24.269 6.917
Lokale selectie 11.533 0 3.887 222.067 21.182 0 7.881 51.472 12.870
Totaal 8.960 32.222 2.919 111.235 8.562 5.917 6.000 34.204 8.808

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed. Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan. Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen;
  • de evolutie van fiscale wetgeving;
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen.

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.