2.1.11. BNI vennootschappen - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 527 0 152 74 226 5 218 29 252
Lokale selectie 258 0 111 25 136 2 51 42 95
Totaal 785 0 263 99 362 7 269 71 347
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 105 0 19 22 41 0 73 10 83
Lokale selectie 109 0 37 15 52 2 21 13 36
Totaal 214 0 56 37 93 2 94 23 119
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 19,92 % 0 % 12,50 % 29,73 % 18,14 % 0 % 33,49 % 34,48 % 32,94 %
Lokale selectie 42,25 % 0 % 33,33 % 60,00 % 38,24 % 100,00 % 41,18 % 30,95 % 37,89 %
Totaal 27,26 % 0 % 21,29 % 37,37 % 25,69 % 28,57 %
34,94 %
32,39 % 34,29 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 57.601.455 0 352.281 14.898.667 15.250.948 0 6.712.228 8.020.159 14.732.386
Lokale selectie 46.467.986 0 4.254.668 30.264.955 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053
Totaal 104.069.441 0 4.606.949 45.163.621 49.770.571 20.183 14.221.216 17.291.040 31.532.439
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 548.585 0 18.541 677.212 371.974 0 91.948 802.016 177.499
Lokale selectie 426.312 0 114.991 2.017.664 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668
Totaal 486.306 0 82.267 1.220.638 535.167 10.091 151.290 751.784 264.978
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 6 0 10 0 10 0 26 0 26
Lokale selectie 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 9 0 10 0 10 0 26 0 26
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 1.276.770 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634
Lokale selectie 859.626 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.136.397 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 212.795 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524
Lokale selectie 286.542 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 237.377 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 111 0 29 0 51 0 99 10 109
Lokale selectie 112 0 37 0 52 2 21 13 36
Totaal 223 0 66 0 103 2 120 23 145
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 58.878.225 0 460.568 0 15.359.235 0 7.557.862 8.020.159 15.578.020
Lokale selectie 47.327.612 0 4.254.668 0 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053
Totaal 106.205.837 0 4.715.236 0 49.878.858 20.183 15.066.850 17.291.040 32.378.073
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 530.434 0 15.882 0 301.161 0 76.342 802.016 142.918
Lokale selectie 422.568 0 114.991 0 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668
Totaal 476.259 0 71.443 0 484.261 10.091 125.557 751.784 223.297

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.