2.1.12. BNI natuurlijke personen - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 440 4 1.789 2 1.795 2 1.708 0 1.710
Lokale selectie 693 4 73 0 77 1 147 0 148
Totaal 1.133 8 1.862 2 1.872 3 1.855 0 1.858
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 107 2 420 1 423 2 519 0 521
Lokale selectie 413 1 50 0 51 1 67 0 68
Totaal 520 3 470 1 474 3 586 0 589
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 24,32 % 50,00 % 23,48 % 50,00 % 23,57 % 100,00 % 30,39 % 0 % 30,47 %
Lokale selectie 59,60 % 25,00 % 68,49 % 0 % 66,23 % 100,00 % 45,58 % 0 % 45,95 %
Totaal 45,90 % 37,50 % 25,24 % 50,00 % 25,32 % 100,00 % 31,59 % 0 % 31,70 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 2.510.670 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701
Lokale selectie 9.296.321 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597
Totaal 11.806.991 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 23.464 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719
Lokale selectie 22.509 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332
Totaal 22.706 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 111 2 420 1 423 2 519 0 521
Lokale selectie 112 1 50 0 51 1 67 0 68
Totaal 223 3 470 1 474 3 586 0 589
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 58.878.225 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701
Lokale selectie 47.327.612 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597
Totaal 106.205.837 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 530.434 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719
Lokale selectie 422.568 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332
Totaal 476.259 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.

(1)De aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte van BNI natuurlijke personen worden enkel in beheer uitgevoerd. Daarom bevat de controle voor dit gedeelte geen cijfers.