2.1.13. Btw - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties(1) Centrale selectie 32.800 207 30.036 1.760 32.003 197 30.430 1.273 31.900
Lokale selectie 12.350 92 6.203 450 6.745 78 9.613 601 10.292
Totaal 45.150 299 36.239 2.210 38.748 275 40.043 1.874 42.192
Aantal productieve verificaties(1) Centrale selectie 15.729 88 16.350 830 17.268 94 16.546 482 17.122
Lokale selectie 9.378 73 4.774 344 5.191 70 7.428 476 7.974
Totaal 25.107 161 21.124 1.174 22.459 164 23.974 958 25.096
Percentage productieve verificaties Centrale selectie 47,95 % 42,51 % 54,43 % 47,16 % 53,96 % 47,72 % 54,37 % 37,86 % 53,67 %
Lokale selectie 75,94 % 79,35 % 76,96 % 76,44 % 76,96 % 89,74 % 77,27 % 79,20 % 77,48 %
Totaal 55,61 % 53,85 % 58,29 % 53,12 % 57,96 % 59,64 % 59,87 % 51,12 % 59,48 %
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) Centrale selectie 87.940.772 522.286 116.028.983 3.601.004 120.152.273 670.712 163.744.679 16.752.823 181.168.214
Lokale selectie 111.436.780 317.689 61.549.262 26.092.559 87.959.510 790.785 102.198.052 19.521.258 122.510.095
Totaal 199.377.552 839.974 177.578.245 29.693.564 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) Centrale selectie 5.591 5.935 7.097 4.339 6.958 7.135 9.896 34.757 10.581
Lokale selectie 11.883 4.352 12.893 75.850 16.945 11.297 13.758 41.011 15.364
Totaal 7.941 5.217 8.406 25.293 9.266 8.912 11.093 37.864 12.101
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Centrale selectie 102.878.314 355.305 88.092.609 16.712.046 105.159.961 266.047 103.383.913 29.858.774 133.508.734
Lokale selectie 93.260.060 320.349 37.185.007 18.331.590 55.836.946 251.249 80.250.386 34.693.720 115.195.355
Totaal 196.138.375 675.655 125.277.616 35.043.636 160.996.907 517.296 183.634.299 64.552.494 248.704.089
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) Centrale selectie 6.541 4.038 5.388 20.135 6.090 2.830 6.248 61.948 7.797
Lokale selectie 9.945 4.388 7.789 53.290 10.756 3.589 10.804 72.886 14.446
Totaal 7.812 4.197 5.931 29.850 7.168 3.154 7.660 67.383 9.910

(1)Een controleopdracht kan handelen over één of meerdere aangiften van één of meerdere kalenderjaren. Deze tabel vermeldt het aantal belastingplichtigen dat werd gecontroleerd, ongeacht het aantal betrokken aangiften.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed. Enerzijds heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan. Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:
  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen;
  • de evolutie van fiscale wetgeving;
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen.
Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.