2.1.14. PB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 2.534.692 2.214.292 1.978.764 206.102 0 2.184.866
in controle 56.717 57.854 18.790 33.909 0 52.699
Totaal 2.591.409 2.272.146 1.997.554 240.011 0 2.237.565
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 459.475 319.246 351.160 28.051 0 379.211
in controle 34.414 35.776 13.036 23.320 0 36.356
Totaal 493.889 355.022 364.196 51.371 0 415.567
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 18,13 % 14,42 % 17,75 % 13,61 % 0 % 17,36 %
in controle 60,68 % 61,84 % 69,38 % 68,77 % 0 % 68,99 %
Totaal 19,06 % 15,62 % 18,23 % 21,40 % 0 % 18,57 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 1.443.530.200 1.161.050.999 1.201.807.511 115.663.841 0 1.317.471.352
in controle 329.907.824 320.123.665 147.654.459 228.389.042 0 376.043.501
Totaal 1.773.438.024 1.481.174.665 1.349.461.970 344.052.882 0 1.693.514.853
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 3.142 3.637 3.422 4.123 0 3.474
in controle 9.586 8.948 11.327 9.794 0 10.343
Totaal 3.591 4.172 3.705 6.697 0 4.075
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 65.783 63.693 63.511 7.107 0 70.618
in controle 581 1.078 447 854 0 1.301
Totaal 66.364 64.771 63.958 7.961 0 71.919
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 1.425.868.284 1.457.827.852 1.538.900.782 209.144.776 0 1.748.045.558
in controle 31.645.737 46.384.801 24.202.086 46.023.422 0 70.225.508
Totaal 1.457.514.021 1.504.212.654 1.563.102.868 255.168.198 0 1.818.271.066
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 21.675 22.888 24.230 29.428 0 24.754
in controle 54.468 43.029 54.143 53.892 0 53.978
Totaal 21.962 23.224 24.440 32.052 0 25.282
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 525.258 382.939 414.671 35.158 0 449.829
in controle 34.995 36.854 13.483 24.174 0 37.657
Totaal 560.253 419.793 428.154 59.332 0 487.486
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 2.869.398.484 2.618.878.852 2.740.708.293 324.808.616 0 3.065.516.909
in controle 361.553.561 366.508.467 171.856.545 274.412.464 0 446.269.009
Totaal 3.230.952.045 2.985.387.318 2.912.564.838 599.221.080 0 3.511.785.918
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 5.463 6.839 6.609 9.239 0 6.815
in controle 10.332 9.945 12.746 11.352 0 11.851
Totaal 5.767 7.112 6.803 10.099 0 7.204

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.1 en 2.1.8.

Tussen 2012 en 2017 vond een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.483 eenheden, hetzij een vermindering van 20,8 %. De afname is nog sterker (-22,7 %) in de operationele diensten belast met de fiscale controle. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed.

De afnamen van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal manuele tussenkomsten bij de teams beheer. Deze afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als MyMinfin (Tax-on-web) en het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.