2.1.15. VenB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 120.570 65.041 372 57.800 507 58.679
in controle 62.001 57.492 339 52.297 3.963 56.599
Totaal 182.571 122.533 711 110.097 4.470 115.278
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 24.828 16.486 49 17.124 219 17.392
in controle 32.530 31.375 192 30.361 1.989 32.542
Totaal 57.358 47.861 241 47.485 2.208 49.934
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 20,59 % 25,35 % 13,17 % 29,63 % 43,20 % 29,64 %
in controle 52,47 % 54,57 % 56,64 % 58,05 % 50,19 % 57,50 %
Totaal 31,42 % 39,06 % 33,90 % 43,13 % 49,40 % 43,32 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 245.039.495 122.637.409 951.828 52.805.564 7.067.401 60.824.793
in controle 1.932.195.536 2.098.514.434 2.222.193 1.151.021.401 3.569.422.623 4.722.666.217
Totaal 2.177.235.031 2.221.151.844 3.174.021 1.203.826.965 3.576.490.024 4.783.491.010
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 9.869 7.439 19.425 3.084 32.271 3.497
in controle 59.397 66.885 11.574 37.911 1.794.582 145.125
Totaal 37.959 46.408 13.170 25.352 1.619.787 95.796
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 8.084 8.185 22 7.783 46 7.851
in controle 1.523 2.670 0 2.332 13 2.345
Totaal 9.607 10.855 22 10.115 59 10.196
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 270.988.689 236.371.709 465.705 254.169.168 34.594.620 289.229.493
in controle 88.245.766 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520
Totaal 359.234.455 375.897.611 465.705 413.573.462 37.915.847 451.955.013
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 33.522 28.879 21.168 32.657 752.057 36.840
in controle 57.942 52.257 0 68.355 255.479 69.393
Totaal 37.393 34.629 21.168 40.887 642.641 44.327
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 32.912 24.671 71 24.907 265 25.243
in controle 34.053 34.045 192 32.693 2.002 34.887
Totaal 66.965 58.716 263 57.600 2.267 60.130
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 516.028.184 359.009.118 1.417.533 306.974.732 41.662.021 350.054.286
in controle 2.020.441.302 2.238.040.336 2.222.193 1.310.425.694 3.572.743.850 4.885.391.737
Totaal 2.536.469.486 2.597.049.454 3.639.726 1.617.400.426 3.614.405.871 5.235.446.023
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 15.679 14.552 19.965 12.325 157.215 13.867
in controle 59.332 65.738 11.574 40.083 1.784.587 140.035
Totaal 37.878 44.231 13.839 28.080 1.594.356 87.069

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.2 en 2.1.9.

Tussen 2012 en 2017 vond een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.483 eenheden, hetzij een vermindering van 20,8 %. De afname is nog sterker (-22,7 %) in de operationele diensten belast met de fiscale controles. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed.

De afname van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal manuele tussenkomsten bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Enkele uitzonderlijke resultaten, ten gevolge van de veroordeling van de 'excess profit rulings belges' door de Europese Commissie, hebben een impact op het totale bedrag van de inkomstenverhogingen. Als deze uitzonderlijke gevallen worden uitgesloten, is het bedrag van de inkomstenverhogingen van 2017 vergelijkbaar met dat van 2016.