2.1.16. RPB - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 18.851 10.120 159 13.551 61 13.771
in controle 5.819 3.505 29 3.447 256 3.732
Totaal 24.670 13.625 188 16.998 317 17.503
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 399 387 2 914 40 956
in controle 1.765 1.117 5 1.031 114 1.150
Totaal 2.164 1.504 7 1.945 154 2.106
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 2,12 % 3,82 % 1,26 % 6,74 % 65,57 % 6,94 %
in controle 30,33 % 31,87 % 17,24 % 29,91 % 44,53 % 30,81 %
Totaal 8,77 % 11,04 % 3,72 % 11,44 % 48,58 % 12,03 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 341.726 315.725 0 74.621 0 74.621
in controle 15.829.209 9.569.278 29.583 6.199.879 3.926.007 10.155.469
Totaal 16.170.935 9.885.003 29.583 6.274.500 3.926.007 10.230.090
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 856 816 0 82 0 78
in controle 8.968 8.567 5.917 6.013 34.439 8.831
Totaal 7.473 6.572 4.226 3.226 25.494 4.858
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 419 605 3 268 0 271
in controle 5 3 0 4 1 5
Totaal 424 608 3 272 1 276
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 9.524 37.669 0 68.920 0 68.920
in controle 89.103 20.007 0 10.555 7.482 18.037
Totaal 98.627 57.676 0 79.475 7.482 86.956
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 23 62 0 257 0 254
in controle 17.821 6.669 0 2.639 7.482 3.607
Totaal 233 95 0 292 7.482 315
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 818 992 5 1.182 40 1.227
in controle 1.770 1.120 5 1.035 115 1.155
Totaal 2.588 2.112 10 2.217 155 2.382
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 351.250 353.394 0 143.540 0 143.540
in controle 15.918.312 9.589.285 29.583 6.210.434 3.933.489 10.173.506
Totaal 16.269.562 9.942.679 29.583 6.353.974 3.933.489 10.317.046
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 429 356 0 121 0 117
in controle 8.993 8.562 5.917 6.000 34.204 8.808
Totaal 6.287 4.708 2.958 2.866 25.377 4.331
Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.3 en 2.1.10.
Tussen 2012 en 2017 vond ook een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.483 eenheden, hetzij een vermindering van 20,8 %. De afname is nog sterker (-22,7 %) in de operationele diensten belast met de fiscale controle. De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal geverifieerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed.

De afname van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal manuele tussenkomsten bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:
  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.
AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.
Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.