2.1.17. BNI vennootschappen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 3.793 2.146 4 2.207 5 2.216
in controle 785 362 7 269 71 347
Totaal 4.578 2.508 11 2.476 76 2.563
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 66 45 3 30 2 35
in controle 214 93 2 94 23 119
Totaal 280 138 5 124 25 154
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 1,74 % 2,10 % 75,00 % 1,36 % 40,00 % 1,58 %
in controle 27,26 % 25,69 % 28,57 % 34,94 % 32,39 % 34,29 %
Totaal 6,12 % 5,50 % 45,45 % 5,01 % 32,89 % 6,01 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 13.939.889 3.318.949 54.000 509.054 0 563.054
in controle 104.069.441 49.770.571 20.183 14.221.216 17.291.040 31.532.439
Totaal 118.009.329 53.089.520 74.183 14.730.269 17.291.040 32.095.493
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 211.210 73.754 18.000 16.968 0 16.087
in controle 486.306 535.167 10.091 151.290 751.784 264.978
Totaal 421.462 384.707 14.837 118.792 691.642 208.412
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 67 27 0 79 1 80
in controle 9 10 0 26 0 26
Totaal 76 37 0 105 1 106
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 3.193.337 5.554.777 0 13.486.759 19.000 13.505.759
in controle 2.136.397 108.287 0 845.634 0 845.634
Totaal 5.329.733 5.663.064 0 14.332.392 19.000 14.351.392
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 47.662 205.732 0 170.718 19.000 168.822
in controle 237.377 10.829 0 32.524 0 32.524
Totaal 70.128 153.056 0 136.499 19.000 135.390
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 133 72 3 109 3 115
in controle 223 103 2 120 23 145
Totaal 356 175 5 229 26 260
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 17.133.225 8.873.726 54.000 13.995.812 19.000 14.068.812
in controle 106.205.837 49.878.858 20.183 15.066.850 17.291.040 32.378.073
Totaal 123.339.063 58.752.583 74.183 29.062.662 17.310.040 46.446.885
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 128.821 123.246 18.000 128.402 6.333 122.337
in controle 476.259 484.261 10.091 125.557 751.784 223.297
Totaal 346.458 335.729 14.837 126.911 665.771 178.642

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.4 en 2.1.11.