2.1.18. BNI natuurlijke personen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 58.745 63.185 890 60.397 0 61.287
in controle 1.133 1.872 3 1.855 0 1.858
Totaal 59.878 65.057 893 62.252 0 63.145
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 2.921 993 40 607 0 647
in controle 520 474 3 586 0 589
Totaal 3.441 1.467 43 1.193 0 1.236
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 4,97 % 1,57 % 4,49 % 1,01 % 0 % 1,06 %
in controle 45,90 % 25,32 % 100,00 % 31,59 % 0 % 31,70 %
Totaal 5,75 % 2,25 % 4,82 % 1,92 % 0 % 1,96 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 29.320.777 6.509.289 148.748 5.892.500 0 6.041.248
in controle 11.806.991 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298
Totaal 41.127.768 23.179.173 185.027 22.088.519 0 22.273.547
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 10.038 6.555 3.719 9.708 0 9.337
in controle 22.706 35.169 12.093 27.638 0 27.559
Totaal 11.952 15.800 4.303 18.515 0 18.021
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 1.768 1.229 39 2.063 0 2.102
in controle 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.768 1.229 39 2.063 0 2.102
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 38.284.208 25.114.664 857.345 44.962.809 0 45.820.155
in controle 0 0 0 0 0 0
Totaal 38.284.208 25.114.664 857.345 44.962.809 0 45.820.155
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 21.654 20.435 21.983 21.795 0 21.798
in controle 0 0 0 0 0 0
Totaal 21.654 20.435 21.983 21.795 0 21.798
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 4.689 2.222 79 2.670 0 2.749
in controle 520 474 3 586 0 589
Totaal 5.209 2.696 82 3.256 0 3.338
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 67.604.985 31.623.953 1.006.094 50.855.309 0 51.861.403
in controle 11.806.991 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298
Totaal 79.411.976 48.293.836 1.042.373 67.051.329 0 68.093.701
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 14.418 14.232 12.735 19.047 0 18.866
in controle 22.706 35.169 12.093 27.638 0 27.559
Totaal 15.245 17.913 12.712 20.593 0 20.400

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.5 en 2.1.12.