2.1.19. Btw - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

2015 2016 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties in beheer 187.825 150.289 1.079 139.117 1.986 142.182
in controle 45.150 38.748 275 40.043 1.874 42.192
Totaal 232.975 189.037 1.354 179.160 3.860 184.374
Aantal productieve verificaties in beheer 180.461 148.887 1.078 138.759 1.986 141.823
in controle 25.107 22.459 164 23.974 958 25.096
Totaal 205.568 171.346 1.242 162.733 2.944 166.919
Percentage productieve verificaties in beheer 96,08 % 99,07 % 99,91 % 99,74 % 100,00 % 99,75 %
in controle 55,61 % 57,96 % 59,64 % 59,87 % 51,12 % 59,48 %
Totaal 88,24 % 90,64 % 91,73 % 90,83 % 76,27 % 90,53 %
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) in beheer 0 0 0 0 0 0
in controle 199.377.552 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309
Totaal 199.377.552 208.111.783 1.461.497 265.942.731 36.274.081 303.678.309
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) in beheer 0 0 0 0 0 0
in controle 7.941 9.266 8.912 11.093 37.864 12.101
Totaal 970 1.215 1.177 1.634 12.321 1.819
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) in beheer 725.227.729 691.665.326 3.283.980 605.817.746 63.426.530 672.528.257
in controle 196.138.375 160.996.907 517.296 183.634.299 64.552.494 248.704.089
Totaal 921.366.104 852.662.233 3.801.276 789.452.045 127.979.024 921.232.345
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) in beheer 4.019 4.646 3.046 4.366 31.937 4.742
in controle 7.812 7.168 3.154 7.660 67.383 9.910
Totaal 4.482 4.976 3.061 4.851 43.471 5.519
Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.6 en 2.1.13.
Het aantal belastingplichtigen waarvoor een verificatie in beheer nodig is, is afgenomen. Dit omwille van diverse redenen:
  • Het aantal bijzondere rekeningen door niet-indiening van de aangifte is afgenomen.
  • Door een wetgevend initiatief waardoor belastingplichtigen die onder de vrijstellingsregeling vallen niet langer een nihilaangifte indienen, is het aantal boetes wegens niet- of laattijdig indienen van de klantenlisting afgenomen.
  • Door een verbetering van de validatieregels, zowel op niveau van de frontoffice toepassing Intervat als op niveau van de backoffice toepassing die de ingediende aangiften technisch verwerkt, is het aantal aangiften met een anomalie afgenomen. Omdat ook het aantal papieren aangiften afneemt, hebben deze verbeteringen een grote impact.
Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.