2.1.2. VenB - Beheer van de dossiers

2015 2016(1) 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften AJ 2015 16.646 AJ 2016 10.244 AJ 2017 183 9.302 84 9.569
AJ 2014 94.064 AJ 2015 49.537 AJ 2016 170 43.673 365 44.208
Vorige AJ 9.860 Vorige AJ 5.260 Vorige AJ 19 4.825 58 4.902
Totaal 120.570 Totaal 65.041 Total 372 57.800 507 58.679
Aantal gewijzigde aangiften AJ 2015 1.779 AJ 2016 599 AJ 2017 6 1.163 13 1.182
AJ 2014 20.510 AJ 2015 14.163 AJ 2016 42 13.473 177 13.692
Vorige AJ 2.539 Vorige AJ 1.724 Vorige AJ 1 2.488 29 2.518
Totaal 24.828 Totaal 16.486 Totaal 49 17.124 219 17.392
Percentage gewijzigde aangiften AJ 2015 10,69 % AJ 2016 5,85 % AJ 2017 3,28 % 12,50 % 15,48 % 12,35 %
AJ 2014 21,80 % AJ 2015 28,59 % AJ 2016 24,71 % 30,85 % 48,49 % 30,97 %
Vorige AJ 25,75 % Vorige AJ 32,78 % Vorige AJ 5,26 % 51,56 % 50,00 % 51,37 %
Totaal 20,59 % Totaal 25,35 % Totaal 13,17 % 29,63 % 43,20 % 29,64 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 77.116.777 AJ 2016 17.145.829 AJ 2017 0 4.343.216 5.320 4.348.536
AJ 2014 102.677.953 AJ 2015 70.976.597 AJ 2016 951.828 31.088.782 6.748.434 38.789.045
Vorige AJ 65.244.765 Vorige AJ 34.514.984 Vorige AJ 0 17.373.566 313.647 17.687.212
Totaal 245.039.495 Totaal 122.637.409 Totaal 951.828 52.805.564 7.067.401 60.824.793
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 43.348 AJ 2016 28.624 AJ 2017 0 3.734 409 3.679
AJ 2014 5.006 AJ 2015 5.011 AJ 2016 22.663 2.307 38.127 2.833
Vorige AJ 25.697 Vorige AJ 20.020 Vorige AJ 0 6.983 10.815 7.024
Totaal 9.869 Totaal 7.439 Totaal 19.425 3.084 32.271 3.497
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 184 AJ 2016 50 AJ 2017 0 116 13 129
AJ 2014 7.531 AJ 2015 7.614 AJ 2016 20 7.148 33 7.201
Vorige AJ 369 Vorige AJ 521 Vorige AJ 2 519 0 521
Totaal 8.084 Totaal 8.185 Totaal 22 7.783 46 7.851
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 7.631.849 AJ 2016 1.885.679 AJ 2017 0 5.579.235 10.345.823 15.925.058
AJ 2014 248.691.650 AJ 2015 216.936.428 AJ 2016 427.705 231.476.411 24.248.797 256.152.912
Vorige AJ 14.665.190 Vorige AJ 17.549.601 Vorige AJ 38.000 17.113.523 0 17.151.523
Totaal 270.988.689 Totaal 236.371.709 Totaal 465.705 254.169.168 34.594.620 289.229.493
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 41.477 AJ 2016 37.714 AJ 2017 0 48.097 795.833 123.450
AJ 2014 33.022 AJ 2015 28.492 AJ 2016 21.385 32.383 734.812 35.572
Vorige AJ 39.743 Vorige AJ 33.684 Vorige AJ 19.000 32.974 0 32.920
Totaal 33.522 Totaal 28.879 Totaal 21.168 32.657 752.057 36.840
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 1.963 AJ 2016 649 AJ 2017 6 1.279 26 1.311
AJ 2014 28.041 AJ 2015 21.777 AJ 2016 62 20.621 210 20.893
Vorige AJ 2.908 Vorige AJ 2.245 Vorige AJ 3 3.007 29 3.039
Totaal 32.912 Totaal 24.671 Totaal 71 24.907 265 25.243
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 84.748.627 AJ 2016 19.031.508 AJ 2017 0 9.922.451 10.351.143 20.273.594
AJ 2014 351.369.603 AJ 2015 287.913.026 AJ 2016 1.379.533 262.565.192 30.997.231 294.941.957
Vorige AJ 79.909.955 Vorige AJ 52.064.585 Vorige AJ 38.000 34.487.089 313.647 34.838.735
Totaal 516.028.184 Totaal 359.009.118 Totaal 1.417.533 306.974.732 41.662.021 350.054.286
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 43.173 AJ 2016 29.324 AJ 2017 0 7.758 398.121 15.464
AJ 2014 12.531 AJ 2015 13.221 AJ 2016 22.251 12.733 147.606 14.117
Vorige AJ 27.479 Vorige AJ 23.191 Vorige AJ 12.667 11.469 10.815 11.464
Totaal 15.679 Totaal 14.552 Totaal 19.965 12.325 157.215 13.867

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer gingen pas op 01.07.2016 van start, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

De afname van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal manuele tussenkomsten bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties,
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax en
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.