2.1.21 - Resultaten van de controleactie PV IMMO MW

Controleactie met betrekking tot de belastbare meerwaarden die naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden worden verwezenlijkt

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 1.508 503 0 2.011
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 1.225 509 0 1.734
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 625 247 0 872
Percentage productieve verificaties PB 51,02 % 48,53 % 0 50,29 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 20.614.165,18 7.695.653,30 0 28.309.818,48

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).