2.1.23 - Resultaten van de controleactie BTW KREDIET-CREDIT TVA

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die ten onrechte een btw-tegoed zouden ontstaan verrekend hebben

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten Btw 24 3.966 279 4.269
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) Btw 20 3.622 255 3.897
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) Btw 8 1.600 123 1.731
Percentage productieve verificaties Btw 40,00 % 44,17 % 48,24 % 44,42 %
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 22.570,21 18.303.974,07 3.573.878,23 21.900.422,51
+ Boeten 1.804,00 3.687.358,18 687.315,08 4.376.477,26
Totaal 24.374,21 21.991.332,25 4.261.193,31 26.276.899,77

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren.