2.1.24 - Resultaten van de controleactie TAUX PRM-RV TARIEF

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die verlaagde roerende voorheffing op door hun betaalde of toegekende
dividenden hebben betaald

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten Andere (Rv) 0 157 9 166
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) Andere (Rv) 0 238 17 255
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) Andere (Rv) 0 43 1 44
Percentage productieve verificaties Andere (Rv) 0 18,07 % 5,88 % 17,25 %
Bedrag van de verhoging van voorheffingen (in euro) Andere (Rv) 0 412.986,45 11.470,60 424.457,05
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) Andere (Rv) 0 4.492,08 0 4.492,08

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).

Naast deze controleactie, worden er ook aanpassingen uitgevoerd aan de toepassing RV-on-web om het geheel van risico's voor niet of onvoldoende aangegeven roerende voorheffing aan te pakken.