2.1.25 - Resultaten van de controleactie CODE 1051

Controleactie met betrekking tot grote ondernemingen in de zin van artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen die de belastbare meerwaarden op aandelen of
deelbewijzen die zij hebben verwezenlijkt, niet hebben aangegeven

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten VenB/RPB/BNI 2 114 35 151
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) VenB/RPB/BNI 2 116 39 157
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) VenB/RPB/BNI 2 78 25 105
Percentage productieve verificaties VenB/RPB/BNI 100,00 % 67,24 % 64,10 % 66,88 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) VenB/RPB/BNI 304.127,30 50.094.455,10 8.401.037,47 58.799.619,87
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) VenB/RPB/BNI 0 0 0 0

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).