2.1.3. RPB - Beheer van de dossiers

2015 2016(1) 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften AJ 2015 4.413 AJ 2016 2.077 AJ 2017 17 2.020 2 2.039
AJ 2014 13.860 AJ 2015 7.812 AJ 2016 142 11.278 57 11.477
Vorige AJ 578 Vorige AJ 231 Vorige AJ 0 253 2 255
Totaal 18.851 Totaal 10.120 Totaal 159 13.551 61 13.771
Aantal gewijzigde aangiften AJ 2015 15 AJ 2016 179 AJ 2017 0 128 2 130
AJ 2014 306 AJ 2015 197 AJ 2016 2 744 36 782
Vorige AJ 78 Vorige AJ 11 Vorige AJ 0 42 2 44
Totaal 399 Totaal 387 Totaal 2 914 40 956
Percentage gewijzigde aangiften AJ 2015 0,34 % AJ 2016 8,62 % AJ 2017 0,00 % 6,34 % 100,00 % 6,38 %
AJ 2014 2,21 % AJ 2015 2,52 % AJ 2016 1,41 % 6,60 % 63,16 % 6,81 %
Vorige AJ 13,49 % Vorige AJ 4,76 % Vorige AJ 0 16,60 % 100,00 % 17,25 %
Totaal 2,12 % Totaal 3,82 % Totaal 1,26 % 6,74 % 65,57 % 6,94 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 74.363 AJ 2016 23.003 AJ 2017 0 4.597 0 4.597
AJ 2014 224.679 AJ 2015 256.511 AJ 2016 0 49.493 0 49.493
Vorige AJ 42.683 Vorige AJ 36.211 Vorige AJ 0 20.530 0 20.530
Totaal 341.726 Totaal 315.725 Totaal 0 74.621 0 74.621
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 4.958 AJ 2016 129 AJ 2017 0 36 0 35
AJ 2014 734 AJ 2015 1.302 AJ 2016 0 67 0 63
Vorige AJ 547 Vorige AJ 3.292 Vorige AJ 0 489 0 467
Totaal 856 Totaal 816 Totaal 0 82 0 78
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 2 AJ 2016 0 AJ 2017 0 2 0 2
AJ 2014 373 AJ 2015 601 AJ 2016 3 263 0 266
Vorige AJ 44 Vorige AJ 4 Vorige AJ 0 3 0 3
Totaal 419 Totaal 605 Totaal 3 268 0 271
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 0 0 0 0
AJ 2014 9.524 AJ 2015 37.669 AJ 2016 0 68.920 0 68.920
Vorige AJ 0 Vorige AJ 0 Vorige AJ 0 0 0 0
Totaal 9.524 Totaal 37.669 Totaal 0 68.920 0 68.920
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 0 0 0 0
AJ 2014 26 AJ 2015 63 AJ 2016 0 262 0 259
Vorige AJ 0 Vorige AJ 0 Vorige AJ 0 0 0 0
Totaal 23 Totaal 62 Totaal 0 257 0 254
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 17 AJ 2016 179 AJ 2017 0 130 2 132
AJ 2014 679 AJ 2015 798 AJ 2016 5 1.007 36 1.048
Vorige AJ 122 Vorige AJ 15 Vorige AJ 0 45 2 47
Totaal 818 Totaal 992 Totaal 5 1.182 40 1.227
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 74.363 AJ 2016 23.003 AJ 2017 0 4.597 0 4.597
AJ 2014 234.203 AJ 2015 294.180 AJ 2016 0 118.413 0 118.413
Vorige AJ 42.683 Vorige AJ 36.211 Vorige AJ 0 20.530 0 20.530
Totaal 351.250 Totaal 353.394 Totaal 0 143.540 0 143.540
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 4.374 AJ 2016 129 AJ 2017 0 35 0 35
AJ 2014 345 AJ 2015 369 AJ 2016 0 118 0 113
Vorige AJ 350 Vorige AJ 2.414 Vorige AJ 0 456 0 437
Totaal 429 Totaal 356 Totaal 0 121 0 117

(1)Deze tabel bevat het aantal verificaties dat tijdens een kalenderjaar door de teams beheer worden uitgevoerd. De teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

De afname van het aantal fouten bij de aangifte zorgt ook voor een afname van het aantal manuele tussenkomsten bij de teams beheer. Die afname is het resultaat van:

  • het compliance-effect van uitgevoerde controleacties,
  • het feit dat de belastingplichtigen meer en meer een correct ingevulde aangifte indienen dankzij hulpmiddelen als de toepassing Biztax en
  • de toegenomen aanwending van inlichtingen uit internationale gegevensuitwisseling.

AAFisc evolueert dus meer en meer naar een systeem dat de belastingplichtige aanspoort om spontaan een correcte aangifte in te dienen in plaats van een systeem dat gebaseerd is op het corrigeren van onjuiste aangiften.