2.1.5. BNI natuurlijke personen - Beheer van de dossiers

2015 2016(1) 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften AJ 2015 339 AJ 2016 0 AJ 2017 22 1.068 0 1.090
AJ 2014 53.919 AJ 2015 59.984 AJ 2016 823 54.006 0 54.829
Vorige AJ 4.487 Vorige AJ 3.201 Vorige AJ 45 5.323 0 5.368
Totaal 58.745 Totaal 63.185 Totaal 890 60.397 0 61.287
Aantal gewijzigde aangiften AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 1 1 0 2
AJ 2014 1.980 AJ 2015 509 AJ 2016 36 344 0 380
Vorige AJ 941 Vorige AJ 484 Vorige AJ 3 262 0 265
Totaal 2.921 Totaal 993 Totaal 40 607 0 647
Percentage gewijzigde aangiften AJ 2015 0,00% AJ 2016 0,00% AJ 2017 4,55 % 0,09 % 0 0,18 %
AJ 2014 3,67% AJ 2015 0,85% AJ 2016 4,37 % 0,64 % 0 0,69 %
Vorige AJ 20,97% Vorige AJ 15,12% Vorige AJ 6,67 % 4,92 % 0 4,94 %
Totaal 4,97% Totaal 1,57% Totaal 4,49 % 1,01 % 0 1,06 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 2.736 19.000 0 21.736
AJ 2014 17.894.312 AJ 2015 3.221.500 AJ 2016 136.275 2.285.162 0 2.421.437
Vorige AJ 11.426.466 Vorige AJ 3.287.789 Vorige AJ 9.737 3.588.338 0 3.598.075
Totaal 29.320.777 Totaal 6.509.289 Totaal 148.748 5.892.500 0 6.041.248
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 2.736 19.000 0 10.868
AJ 2014 9.038 AJ 2015 6.329 AJ 2016 3.785 6.643 0 6.372
Vorige AJ 12.143 Vorige AJ 6.793 Vorige AJ 3.246 13.696 0 13.578
Totaal 10.038 Totaal 6.555 Totaal 3.719 9.708 0 9.337
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 0 1 0 1
AJ 2014 899 AJ 2015 670 AJ 2016 33 459 0 492
Vorige AJ 869 Vorige AJ 559 Vorige AJ 6 1.603 0 1.609
Totaal 1.768 Totaal 1.229 Totaal 39 2.063 0 2.102
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 0 38.000 0 38.000
AJ 2014 19.417.474 AJ 2015 12.688.324 AJ 2016 699.558 9.642.053 0 10.341.611
Vorige AJ 18.866.734 Vorige AJ 12.426.339 Vorige AJ 157.788 35.282.757 0 35.440.544
Totaal 38.284.208 Totaal 25.114.664 Totaal 857.345 44.962.809 0 45.820.155
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 0 38.000 0 38.000
AJ 2014 21.599 AJ 2015 18.938 AJ 2016 21.199 21.007 0 21.020
Vorige AJ 21.711 Vorige AJ 22.230 Vorige AJ 26.298 22.010 0 22.026
Totaal 21.654 Totaal 20.435 Totaal 21.983 21.795 0 21.798
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 1 2 0 3
AJ 2014 2.879 AJ 2015 1.179 AJ 2016 69 803 0 872
Vorige AJ 1.810 Vorige AJ 1.043 Vorige AJ 9 1.865 0 1.874
Totaal 4.689 Totaal 2.222 Totaal 79 2.670 0 2.749
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 2.736 57.000 0 59.736
AJ 2014 37.311.786 AJ 2015 15.909.824 AJ 2016 835.833 11.927.214 0 12.763.047
Vorige AJ 30.293.200 Vorige AJ 15.714.129 Vorige AJ 167.525 38.871.095 0 39.038.620
Totaal 67.604.985 Totaal 31.623.953 Totaal 1.006.094 50.855.309 0 51.861.403
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) AJ 2015 0 AJ 2016 0 AJ 2017 2.736 28.500 0 19.912
AJ 2014 12.960 AJ 2015 13.494 AJ 2016 12.114 14.853 0 14.637
Vorige AJ 16.737 Vorige AJ 15.066 Vorige AJ 18.614 20.842 0 20.832
Totaal 14.418 Totaal 14.232 Totaal 12.735 19.047 0 18.866

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.