2.1.6. Btw - Beheer van de dossiers

2015 2016(1) 2017
FISC FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties(2) Totaal 187.825 Totaal 150.289 Totaal 1.079 139.117 1.986 142.182
Aantal productieve verificaties Totaal 180.461 Totaal 148.887 Totaal 1.078 138.759 1.986 141.823
Percentage productieve verificaties Totaal 96,08 % Totaal 99,07 % Totaal 99,91 % 99,74 % 100,00 % 99,75 %
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) Totaal 0 Totaal 0 Totaal 0 0 0 0
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) Totaal 0 Totaal 0 Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Totaal 725.227.729 Totaal 691.665.326 Totaal 3.283.980 605.817.746 63.426.530 672.528.257
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) Totaal 4.019 Totaal 4.646 Totaal 3.046 4.366 31.937 4.742

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

(2)Het aantal belastingplichtigen waarvoor een verificatie in beheer nodig is, is afgenomen. Dit omwille van diverse redenen:

  • Het aantal bijzondere rekeningen door niet-indiening van de aangifte is afgenomen.
  • Door een wetgevend initiatief waardoor belastingplichtigen die onder de vrijstellingsregeling vallen niet langer een nihilaangifte moeten indienen, is het aantal boetes wegens niet- of laattijdig indienen van de klantenlisting afgenomen.
  • Door een verbetering van de validatieregels, zowel op niveau van de frontoffice toepassing Intervat als op niveau van de backoffice toepassing die de ingediende aangiften technisch verwerkt, is het aantal aangiften met een anomalie afgenomen. Omdat ook het aantal papieren aangiften afneemt, hebben deze verbeteringen een grote impact.