2.1.7. Totaal aantal uitgevoerde controleopdrachten in 2017

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Centrale selectie 75.414 10.404 47.572 3.072 61.048 8.559 46.088 2.363 57.010
Lokale selectie 28.631 2.237 17.009 1.422 20.668 3.086 21.022 1.533 25.641
Totaal(1) 104.045 12.641 64.581 4.494 81.716 11.645 67.110 3.896 82.651

AAFisc geeft prioriteit aan centraal geselecteerde controles. Zo’n controleaanpak garandeert dat belastingplichtigen van eenzelfde doelgroep een gelijke behandeling krijgen en in gelijke omstandigheden evenveel kans hebben op een controle. De lokale selectie laat de diensten toe om, op basis van hun lokale kennis, dossiers te selecteren waarvan zij verwachten dat de controle productief zal zijn. De regelmatige analyse van deze lokale selecties is, op zijn beurt, een middel om de centrale selectie te verbeteren.

(1)Tussen de jaren 2012 en 2017 is de gemiddelde werklast voor een controleopdracht jaarlijks toegenomen. Die toename is het gevolg van meerdere factoren:

  • De verbetering van de selectie van productieve dossiers als gevolg van de systematische analyse van de feedback van eerdere jaren en van de bijdrage door experten uit de operationele diensten voor het creëren van risicoprofielen. Daardoor vermindert het aantal onproductieve dossiers dat snel wordt afgesloten, en verhoogt dus de gemiddelde werklast.
  • Het invoeren van nieuwe acties of nieuwe profielen voor recurrente acties, waarvan de werklast per opdracht hoger ligt omwille van de toegenomen complexiteit en belangrijkheid van het uit te voeren werk.

Tussen 2012 en 2017 vond ook een forse afname van het personeel plaats. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is in die periode afgenomen van 9.452 naar 7.483 eenheden, hetzij een vermindering van 20,8 %. De afname is nog sterker (-22,7 %) in de operationele diensten belast met de fiscale controle.

De toename van de gemiddelde werklast per opdracht, gelinkt aan de vermindering van het beschikbare controlepersoneel, doet wel het aantal controleopdrachten afnemen maar heeft een positieve impact op de productiviteit ervan.