2.1.8. PB - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 42.764 18.792 22.135 0 40.927 14.043 17.923 0 31.966
Lokale selectie 13.953 3.625 13.302 0 16.927 4.747 15.986 0 20.733
Totaal 56.717 22.417 35.437 0 57.854 18.790 33.909 0 52.699
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 24.253 9.707 13.773 0 23.480 9.096 11.392 0 20.488
Lokale selectie 10.161 2.601 9.695 0 12.296 3.940 11.928 0 15.868
Totaal 34.414 12.308 23.468 0 35.776 13.036 23.320 0 36.356
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 56,71 % 51,65 % 62,22 % 0,00 % 57,37 % 64,77 % 63,56 % 0 64,09 %
Lokale selectie 72,82 % 71,75 % 72,88 % 0,00 % 72,64 % 83,00 % 74,62 % 0 76,53 %
Totaal 60,68 % 54,90 % 66,22 % 0,00 % 61,84 % 69,38 % 68,77 % 0 68,99 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 213.137.637 94.459.595 111.418.919 0 205.878.514 87.579.001 117.057.984 0 204.636.985
Lokale selectie 116.770.187 30.843.911 83.401.240 0 114.245.151 60.075.458 111.331.058 0 171.406.517
Totaal 329.907.824 125.303.507 194.820.159 0 320.123.665 147.654.459 228.389.042 0 376.043.501
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 8.788 9.731 8.090 0 8.768 9.628 10.275 0 9.988
Lokale selectie 11.492 11.858 8.603 0 9.291 15.248 9.334 0 10.802
Totaal 9.586 10.181 8.302 0 8.948 11.327 9.794 0 10.343
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 529 423 654 0 1.077 443 854 0 1.297
Lokale selectie 52 1 0 0 1 4 0 0 4
Totaal 581 424 654 0 1.078 447 854 0 1.301
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 28.990.215 16.174.634 30.192.164 0 46.366.798 24.126.086 46.023.422 0 70.149.508
Lokale selectie 2.655.523 18.003 0 0 18.003 76.000 0 0 76.000
Totaal 31.645.737 16.192.637 30.192.164 0 46.384.801 24.202.086 46.023.422 0 70.225.508
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 54.802 38.238 46.165 0 43.052 54.461 53.892 0 54.086
Lokale selectie 51.068 18.003 0 0

18.003

19.000 0 0 19.000
Totaal 54.468 38.190 46.165 0 43.029 54.143 53.892 0 53.978
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 24.782 10.130 14.427 0 24.557 9.539 12.246 0 21.785
Lokale selectie 10.213 2.602 9.695 0 12.297 3.944 11.928 0 15.872
Totaal 34.995 12.732 24.122 0 36.854 13.483 24.174 0 37.657
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 242.127.851 110.634.230 141.611.083 0 252.245.313 111.705.087 163.081.406 0 274.786.493
Lokale selectie 119.425.710 30.861.914 83.401.240 0 114.263.154 60.151.458 111.331.058 0 171.482.517
Totaal 361.553.561 141.496.144 225.012.323 0 366.508.467 171.856.545 274.412.464 0 446.269.009
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 9.770 10.921 9.816 0 10.272 11.710 13.317 0 12.614
Lokale selectie 11.693 11.861 8.603 0 9.292 15.251 9.334 0 10.804
Totaal 10.332 11.113 9.328 0 9.945 12.746 11.352 0 11.851

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed. Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan. Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen.

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.