2.1.9. VenB - Controle

2015 2016 2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 49.502 175 43.041 2.298 45.514 184 38.135 2.024 40.343
Lokale selectie 12.499 115 9.800 2.063 11.978 155 14.162 1.939 16.256
Totaal 62.001 290 52.841 4.361 57.492 339 52.297 3.963 56.599
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 23.083 82 21.857 900 22.839 93 20.240 614 20.947
Lokale selectie 9.447 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595
Totaal 32.530 158 28.776 2.441 31.375 192 30.361 1.989 32.542
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 46,63 % 46,86 % 50,78 % 39,16 % 50,18 % 50,54 % 53,07 % 30,34 % 51,92 %
Lokale selectie 75,58 % 66,09 % 70,60 % 74,70 % 71,26 % 63,87 % 71,47 % 70,91 % 71,33 %
Totaal 52,47 % 54,48 % 54,46 % 55,97 % 54,57 % 56,64 % 58,05 % 50,19 % 57,50 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 1.436.242.208 1.286.033 492.305.086 704.441.895 1.198.033.013 1.571.521 462.047.121 375.491.470 839.110.111
Lokale selectie 495.953.328 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106
Totaal 1.932.195.536 2.230.416 653.825.248 1.442.458.770 2.098.514.434 2.222.193 1.151.021.401 3.569.422.623 4.722.666.217
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 62.221 15.683 22.524 782.713 52.456 16.898 22.828 611.550 40.059
Lokale selectie 52.498 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934
Totaal 59.397 14.117 22.721 590.929 66.885 11.574 37.911 1.794.582 145.125
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.408 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345
Lokale selectie 115 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.523 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 83.565.125 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520
Lokale selectie 4.680.641 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 88.245.766 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 59.350 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393
Lokale selectie 40.701 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 57.942 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 24.491 82 24.513 914 25.509 93 22.572 627 23.292
Lokale selectie 9.562 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595
Totaal 34.053 158 31.432 2.455 34.045 192 32.693 2.002 34.887
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 1.519.807.333 1.286.033 626.524.526 709.748.356 1.337.558.915 1.571.521 621.451.414 378.812.696 1.001.835.631
Lokale selectie 500.633.969 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106
Totaal 2.020.441.302 2.230.416 788.044.689 1.447.765.231 2.238.040.336 2.222.193 1.310.425.694 3.572.743.850 4.885.391.737
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 62.056 15.683 25.559 776.530 52.435 16.898 27.532 604.167 43.012
Lokale selectie 52.357 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934
Totaal 59.332 14.117 25.071 589.721 65.738 11.574 40.083 1.784.587 140.035

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Het effect hiervan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed. Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen.

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.

Enkele uitzonderlijke resultaten, ten gevolge van de veroordeling van de 'excess profit rulings belges' door de Europese Commissie, hebben een impact op het totale bedrag van de inkomstenverhogingen. Als deze uitzonderlijke gevallen worden uitgesloten, is het bedrag van de inkomstenverhogingen van 2017 vergelijkbaar met dat van 2016.