2.4.1. Bankonderzoeken: aantal machtigingen

Bankonderzoeken: aantal machtigingen
2015 2016 2017
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 97 78 265
Inkomstenbelastingen (AABBI) 133 186 334
Btw (AAFisc) 26 10 37
Btw (AABBI) 223 213 212
Successierechten (AAPD) 30 35 24

AAFisc

De toename van het aantal bankonderzoeken is het gevolg van een sensibilisering die in 2017 plaatsvond in de operationele diensten om het gebruik van deze procedure te stimuleren.

AABBI

Zowel voor inkomstenbelastingen als voor btw is het aantal machtigingen weergegeven die door de adviseurs-generaal van de AABBI zijn verleend. Aantal voor het jaar 2017: 546.

Er is een forse stijging (37 %) t.o.v. 2016 volledig op het conto te schrijven van de bankonderzoeken inzake inkomstenbelasting (+ 80 % t.o.v. 2016).

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten, om bijkomende successierechten te kunnen innen.