1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

Aantal accijnsaangifte
2016 2017 2018
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 502.106 517.842 542.367
Aankomst 233.397 232.076 232.468
Inverbruiksstelling Jaarverslag 132.609 131.741 144.060

Cijfers werden herberekend. Geannuleerde aangiften werden niet meegeteld en onder accijnsaangifte wordt verstaan: een e-AD (elektronish administratief document) .