Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.4.3 - AEO

2017

2018

Invoer

Aantal invoeraangiften (item level) waarbij de aangever, vertegenwoordiger of bestemmeling beschikt over een geldige AEO vergunning.

normale procedure

1.902.722

2.072.482

vereenvoudigde procedure

3.797.215

4.457.566

Uitvoer

Aantal uitvoeraangiften (item level)  waarbij de aangever, vertegenwoordiger of afzender/exporteur beschikt over een geldige AEO vergunning.

normale procedure

3.003.117

4.429.084

vereenvoudigde procedure

8.966.784

8.718.129

Het concept van geautoriseerde marktdeelnemer (Authorised Economic Operator (AEO)) is gebaseerd op het partnerschap Douane - Bedrijven ingevoerd door de Wereld Douane Organisatie (WDO)

Bedrijven met een AEO-statuut zijn economische operatoren die voldoen aan een aantal gedefinieerde criteria in het douanewetboek van de Unie en die vrijwillig het AEO-statuutaanvragen. Ze werken nauw samen met de douaneautoriteiten om de internationale toeleveringsketen te beveiligen. Bedrijven met een AEO-statuut ontvangen voordelen zowel binnen als buiten de EU.

De erkenning geldt dus niet enkel in België, maar binnen de volledige Europese Unie en in de derde landen waarmee de Europese Unie een akkoord inzake wederzijdse erkenning heeft gesloten. Dit betekent dat gelijkaardige programma’s in derde landen en het AEO-programma van de EU als gelijkwaardig worden beschouwd. Er zijn al akkoorden met Zwitserland, Andorra, Japan, Noorwegen, de VS en China.

Het douanewetboek van de Unie (UCC) heeft het belang van de status van geautoriseerde marktdeelnemer versterkt. Voor het gebruik van bepaalde douanevereenvoudigingen is een AEO-vergunning verplicht geworden, terwijl andere douanevereenvoudigingen worden verleend op basis van bepaalde criteria van geautoriseerde marktdeelnemers.