Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.1. Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018
Toestand op 31.12.2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
PB (1) 6.575.561 426.306 0 7.001.867 6.605.069 435.689 0 7.040.758 6.578.387 436.229 0 7.014.616
VenB (1) (2) 2.332 499.762 15.615 517.709 2.338 509.096 15.128 526.562 2.164 431.688 12.900 446.752
RPB (1) (2) 1.030 98.028 1.225 100.283 1.048 100.077 1.238 102.363 1.028 95.769 1.155 97.952
BNI vennootschappen (1) (2) (3) 197 8.619 117 8.933 218 10.291 106 10.615 218 10.939 98 11.255
BNI natuurlijke personen (1) (2) 1.242 95.330 0 96.572 1.313 105.175 0 106.488 1.202 103.523 0 104.725

AAFisc is een doelgroepgerichte organisatie met 3 administraties:

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De Adm. P omvat ook het Polyvalent centrum Eupen dat alle dossiers van het Duitstalige landsgedeelte behandelt: particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen.
  • De Adm. KMO omvat ook:
    • het Controlecentrum Brussel 4 dat de dossiers van parlementairen behandelt 
    • het Centrum Buitenland dat instaat voor de behandeling van alle dossiers niet-inwoners (natuurlijke personen en vennootschappen)

(1)In deze tabel betekent de term ‘belastingplichtige’:

  • Inzake PB en BNI natuurlijke personen: de persoon of de personen die samen een aangifte indienen (en niet de individuele fysieke persoon).
  • Inzake VenB, RPB en BNI vennootschappen: het aantal aanslagjaren waarvoor een aangifte moest worden ingediend (en niet de individuele onderneming). Dit kan zowel een ‘normaal’ aanslagjaar als een aanslagjaar ‘speciaal’ (aangifte die geen betrekking heeft op een volledig jaar) zijn.

(2)De cijfers over belastingplichtigen VenB, RPB, BNI vennootschappen en BNI natuurlijke personen in de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De cijfers over belastingplichtigen BNI vennootschappen opgenomen in de Adm. GO zijn vennootschappen die beantwoorden aan het criterium 'specifieke activiteitensector' (in het bijzonder banken en verzekeringen).