Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.3. PB - Beheer van de aangiften

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018(1)
Toestand op 31.12.2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Aantal verwachtte aangiften 4.411.361 425.559 0 4.836.920 4.408.628 435.589 0 4.844.217 3.559.860 435.050 0 3.994.910
Aantal verzonden VVA(2) 2.164.200 747 0 2.164.947 2.196.441 100 0 2.196.541 3.018.527 1.179 0 3.019.706
Totaal aantal te behandelen aangiften 6.575.561 426.306 0 7.001.867 6.731.784 440.052 0 7.040.758 6.578.387 436.229 0 7.014.616
Totaal aantal ingediende aangiften
(met uitzondering van de VVA die per definitie als ingediend binnen de termijn worden beschouwd)
Binnen de termijn 4.018.164 91,09 % 397.314 93,36 % 0 0 4.415.478 91,29 % 4.054.625 91,97 % 409.180 93,94 % 0 0 4.463.805 92,15 % 3.181.518 89,37 % 396.145 91,06 % 0 0 3.577.663 89,56 %
Laattijdig 185.066 4,20 % 18.479 4,34 % 0 0 203.545 4,21 % 171.417 3,89 % 17.298 3,97 % 0 0 188.715 3,90 % 157.201 4,42 % 17.576 4,04 % 0 0 174.777 4,37 %
Totaal ingediend 4.203.230 95,28 % 415.793 97,71 % 0 0 4.619.023 95,50 % 4.226.042 95,86 % 426.478 97,91 % 0 0 4.652.520 96,04 % 3.338.719 93,79 % 413.721 95,10 % 0 0 3.752.440 93,93 %
Niet ingediend 208.131 4,72 % 9.766 2,29 % 0 0 217.897 4,50 % 182.586 4,14 % 9.111 2,09 % 0 0 191.697 3,96 % 221.141 6,21 % 21.329 4,90 % 0 0 242.470 6,07 %
Totaal 4.411.361 100,00 % 425.559 100,00 % 0 0 4.836.920 100,00 % 4.408.628 100,00 % 435.589 100,00 % 0 0 4.844.217 100,00 % 3.559.860 100,00 % 435.050 100,00 % 0 0 3.994.910 100,00 %
Gebruikt kanaal (3) Elektronisch (via Tax-on-web) 3.235.406 76,97 % 373.350 89,79 % 0 0 3.608.756 78,13 % 3.341.683 79,07 % 388.194 91,02 % 0 0 3.729.877 80,17 % 2.722.322 81,54 % 382.829 92,53 % 0 0 3.105.151 82,75 %
Papier 967.824 23,03 % 42.443 10,21 % 0 0 1.010.267 21,87 % 884.359 20,93 % 38.284 8,98 % 0 0 922.643 19,83 % 616.397 18,46 % 30.892 7,47 % 0 0 647.289 17,25 %
Totaal 4.203.230 100,00 % 415.793 100,00 % 0 0 4.619.023 100,00 % 4.226.042 100,00 % 426.478 100,00 % 0 0 4.652.520 100,00 % 3.338.719 100,00 % 413.721 100,00 % 0 0 3.752.440 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(4) 33.988 16,33 % 3.548 36,33 % 0 0 37.536 17,23 % 36.204 19,83 % 2.297 25,21 % 0 0 38.501 20,08 % 59 0,03 % 4 0,02 % 0 0 63 0,03 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 101.706 48,87 % 782 8,01 % 0 0 102.488 47,04 % 122.444 67,06 % 644 7,07 % 0 0 123.088 64,21 % 1.479 0,67 % 6 0,03 % 0 0 1.485 0,61 %
Totaal 135.694 65,20 % 4.330 44,34 % 0 0 140.024 64,26 % 158.648 86,89 % 2.941 32,28 % 0 0 161.589 84,29 % 1.538 0,70 % 10 0,05 % 0 0 1.548 0,64 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 4.702.777 73,86 % 242.607 58,24 % 0 0 4.945.384 72,90 % 4.932.840 76,81 % 245.717 57,60 % 0 0 5.178.557 75,61 % 5.131.711 80,72 % 270.582 65,22 % 0 0 5.402.293 79,77 %
Aantal verificaties in beheer(5) Totaal 1.886.586 42,77 % 187.577 44,08 % 0 0 2.074.163 42,88 % 1.880.478 42,65 % 188.866 43,36 % 0 0 2.069.344 42,72 % 565.778 15,89 % 61.896 14,23 % 0 0 627.674 15,71 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 1.447.375 32,81 % 161.688 37,99 % 0 0 1.609.063 33,27 % 1.388.831 31,50 % 160.599 36,87 % 0 0 1.549.430 31,99 % 482.535 13,55 % 55.329 12,72 % 0 0 537.864 13,46 %
Waarvan rechtzettingen 258.242 5,85 % 18.993 4,46 % 0 0 277.235 5,73 % 292.039 6,62 % 22.925 5,26 % 0 0 314.964 6,50 % 73.318 2,06 % 6.270 1,44 % 0 0 79.588 1,99 %
Waarvan ontheffingen 45.563 1,03 % 2.865 0,67 % 0 0 48.428 1,00 % 41.305 0,94 % 2.593 0,60 % 0 0 43.898 0,91 % 8.740 0,25 % 288 0,07 % 0 0 9.028 0,23 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2018 handelen over de periode 01.07.2018 tot 31.12.2018. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en moeten dus geen andere aangifte indienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord gaat, wijzigt hij zijn aangifte in Tax-on-web (via MyMinfin) of vraagt hij de administratie zijn aangifte te wijzigen.

De doelgroep die in aanmerking komt voor een VVA is voor het aanslagjaar 2018 gevoelig uitgebreid. De voorwaarde van het maximumbedrag aan bezoldigingen werd immers afgeschaft. Een belastingplichtige kan hierdoor een VVA ontvangen ongeacht het bedrag van de bezoldigingen waarover hij beschikt. Er blijven wel andere beperkingen gelden. Bijvoorbeeld, een belastingplichtige die een lening heeft of inkomsten uit het buitenland krijgt, zal toch nog steeds zelf een aangifte moeten indienen.

(3)AAFisc spoort de belastingplichtigen aan om de elektronische kanalen te gebruiken voor het indienen van de aangiften. Tax-on-web (via MyMinfin) biedt de belastingplichtigen online hulp aan bij het invullen van de aangifte. Dat verkleint de foutenmarge en betekent dus ook minder correcties bij het behandelen van de aangiften.

(4)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2018 zal dus plaatshebben in 2019. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.