Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.4 VenB - Beheer van de aangiften

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018(1)
Toestand op 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal verwachtte aangiften 2.332 499.762 15.615 517.709 2.338 509.096 15.128 526.562 2.164 431.688 12.900 446.752
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 2.137 91,64 % 420.364 84,11 % 14.850 95,10 % 437.351 84,48 % 2.177 93,11 % 432.032 84,86 % 14.435 95,42 % 448.644 85,20 % 2.003 92,56 % 372.443 86,28 % 12.426 96,33 % 386.872 86,60 %
Laattijdig 132 5,66 % 32.517 6,51 % 592 3,79 % 33.241 6,42 % 124 5,30 % 31.332 6,15 % 502 3,32 % 31.958 6,07 % 62 2,87 % 16.473 3,82 % 236 1,83 % 16.771 3,75 %
Totaal ingediend 2.269 97,30 % 452.881 90,62 % 15.442 98,89 % 470.592 90,90 % 2.301 98,42 % 463.364 91,02 % 14.937 98,74 % 480.602 91,27 % 2.065 95,43 % 388.916 90,09 % 12.662 98,16 % 403.643 90,35 %
Niet ingediend (3) 63 2,70 % 46.881 9,38 % 173 1,11 % 47.117 9,10 % 37 1,58 % 45.732 8,98 % 191 1,26 % 45.960 8,73 % 99 4,57 % 42.772 9,91 % 238 1,84 % 43.109 9,65 %
Totaal 2.332 100,00 % 499.762 100,00 % 15.615 100,00 % 517.709 100,00 % 2.338 100,00 % 509.096 100,00 % 15.128 100,00 % 526.562 100,00 % 2.164 100,00 % 431.688 100,00 % 12.900 100,00 % 446.752 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 2.257 99,47 % 449.977 99,36 % 15.424 99,88 % 467.658 99,38 % 2.286 99,35 % 461.036 99,50 % 14.925 99,92 % 478.247 99,51 % 2.062 99,85 % 388.139 99,80 % 12.660 99,98 % 402.861 99,81 %
Papier 12 0,53 % 2.904 0,64 % 18 0,12 % 2.934 0,62 % 15 0,65 % 2.328 0,50 % 12 0,08 % 2.355 0,49 % 3 0,15 % 777 0,20 % 2 0,02 % 782 0,19 %
Totaal 2.269 100,00 % 452.881 100,00 % 15.442 100,00 % 470.592 100,00 % 2.301 100,00 % 463.364 100,00 % 14.937 100,00 % 480.602 100,00 % 2.065 100,00 % 388.916 100,00 % 12.662 100,00 % 403.643 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 10 15,87 % 3.130 6,68 % 28 16,18 % 3.168 6,72 % 17 45,95 % 4.230 9,25 % 28 14,66 % 4.275 9,30 % 0 0,00 % 84 0,20 % 4 1,68 % 88 0,20 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis (3) 0 0,00 % 13.923 29,70 % 19 10,98 % 13.942 29,59 % 0 0,00 % 18.431 40,30 % 17 8,90 % 18.448 40,14 % 0 0,00 % 3.720 8,70 % 18 7,56 % 3.738 8,67 %
Totaal 10 15,87 % 17.053 36,38 % 47 27,17 % 17.110 36,31 % 17 45,95 % 22.661 49,55 % 45 23,56 % 22.723 49,44 % 0 0,00 % 3.804 8,89 % 22 9,24 % 3.826 8,88 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 2.051 90,39 % 437.974 96,71 % 15.059 97,52 % 455.084 96,70 % 1.835 79,75 % 416.084 89,80 % 14.284 95,63 % 432.203 89,93 % 1.899 91,96 % 368.982 94,87 % 11.287 89,14 % 382.168 94,68 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 256 11,28 % 35.557 7,85 % 308 1,99 % 36.121 7,68 % 294 12,78 % 44.106 9,52 % 265 1,77 % 44.665 9,29 % 211 10,22 % 20.638 5,31 % 640 5,05 % 21.489 5,32 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 210 9,26 % 9.749 2,15 % 138 0,89 % 10.097 2,15 % 230 10,00 % 10.051 2,17 % 113 0,76 % 10.394 2,16 % 177 8,57 % 9.896 2,54 % 186 1,47 % 10.259 2,54 %
Waarvan rechtzettingen 27 1,19 % 7.779 1,72 % 98 0,63 % 7.904 1,68 % 30 1,30 % 10.937 2,36 % 91 0,61 % 11.058 2,30 % 4 0,19 % 2.103 0,54 % 19 0,15 % 2.126 0,53 %
Waarvan ontheffingen 8 0,35 % 495 0,11 % 7 0,05 % 510 0,11 % 18 0,78 % 430 0,09 % 9 0,06 % 457 0,10 % 30 1,45 % 4.331 1,11 % 411 3,25 % 4.772 1,18 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2018 handelen over de periode 01.07.2018 tot 31.12.2018. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

(4)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een onderneming kan enkel een papieren aangifte indienen als ze niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij haar belastingkantoor. Die aanvraag moet ze jaarlijks opnieuw doen.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2018 zal dus plaatshebben in 2019. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de elektronisch ingediende VenB-aangiften. Daarnaast zetten we meer en meer in op gerichte beheersacties. De combinatie van beide elementen leidt tot betere resultaten.