Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.5. RPB - Beheer van de aangiften

AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 30.06.2018
AJ 2018(1)
Toestand op 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal verwachtte aangiften 1.030 98.028 1.225 100.283 1.048 100.077 1.238 102.363 1.028 95.769 1.155 97.952
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 558 54,17 % 50.227 51,24 % 944 77,06 % 51.729 51,58 % 691 65,94 % 58.984 58,94 % 995 80,37 % 60.670 59,27 % 767 74,61 % 59.959 62,61 % 998 86,41 % 61.724 63,01 %
Laattijdig 429 41,65 % 35.747 36,47 % 272 22,20 % 36.448 36,35 % 313 29,87 % 27.258 27,24 % 220 17,77 % 27.791 27,15 % 219 21,30 % 22.373 23,36 % 131 11,34 % 22.723 23,20 %
Totaal ingediend 987 95,83 % 85.974 87,70 % 1.216 99,27 % 88.177 87,93 % 1.004 95,80 % 86.242 86,18 % 1.215 98,14 % 88.461 86,42 % 986 95,91 % 82.332 85,97 % 1.129 97,75 % 84.447 86,21 %
Niet ingediend (3) 43 4,17 % 12.054 12,30 % 9 0,73 % 12.106 12,07 % 44 4,20 % 13.835 13,82 % 23 1,86 % 13.902 13,58 % 42 4,09 % 13.437 14,03 % 26 2,25 % 13.505 13,79 %
Totaal 1.030 100,00 % 98.028 100,00 % 1.225 100,00 % 100.283 100,00 % 1.048 100,00 % 100.077 100,00 % 1.238 100,00 % 102.363 100,00 % 1.028 100,00 % 95.769 100,00 % 1.155 100,00 % 97.952 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 887 89,87 % 76.210 88,64 % 1.204 99,01 % 78.301 88,80 % 948 94,42 % 81.449 94,44 % 1.213 99,84 % 83.610 94,52 % 943 95,64 % 79.423 96,47 % 1.129 100,00 % 81.495 96,50 %
Papier 100 10,13 % 9.764 11,36 % 12 0,99 % 9.876 11,20 % 56 5,58 % 4.793 5,56 % 2 0,16 % 4.851 5,48 % 43 4,36 % 2.909 3,53 % 0 0,00 % 2.952 3,50 %
Totaal 987 100,00 % 85.974 100,00 % 1.216 100,00 % 88.177 100,00 % 1.004 100,00 % 86.242 100,00 % 1.215 100,00 % 88.461 100,00 % 986 100,00 % 82.332 100,00 % 1.129 100,00 % 84.447 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 3 6,98 % 142 1,18 % 0 0,00 % 145 1,20 % 0 0,00 % 234 1,69 % 0 0,00 % 234 1,68 % 2 4,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,01 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(3) 0 0,00 % 2.309 19,16 % 0 0,00 % 2.309 19,07 % 36 81,82 % 1.741 12,58 % 0 0,00 % 1.777 12,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Totaal 3 6,98 % 2.451 20,33 % 0 0,00 % 2.454 20,27 % 36 81,82 % 1.975 14,28 % 0 0,00 % 2.011 14,47 % 2 4,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,01 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 783 79,33 % 79.483 92,45 % 1.118 91,94 % 81.384 92,30 % 842 83,86 % 74.842 86,78 % 1.081 88,97 % 76.765 86,78 % 901 91,38 % 73.159 88,86 % 1.005 89,02 % 75.065 88,89 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 219 22,19 % 9.669 11,25 % 47 3,87 % 9.935 11,27 % 103 10,26 % 6.633 7,69 % 53 4,36 % 6.789 7,67 % 76 7,71 % 7.545 9,16 % 13 1,15 % 7.634 9,04 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 214 21,68 % 6.168 7,17 % 9 0,74 % 6.391 7,25 % 102 10,16 % 5.779 6,70 % 7 0,58 % 5.888 6,66 % 75 7,61 % 5.989 7,27 % 1 0,09 % 6.065 7,18 %
Waarvan rechtzettingen 2 0,20 % 778 0,90 % 28 2,30 % 808 0,92 % 0 0,00 % 561 0,65 % 46 3,79 % 607 0,69 % 0 0,00 % 272 0,33 % 0 0,00 % 272 0,32 %
Waarvan ontheffingen 0 0,00 % 8 0,01 % 1 0,08 % 9 0,01 % 0 0,00 % 12 0,01 % 0 0,00 % 12 0,01 % 1 0,10 % 467 0,57 % 12 1,06 % 480 0,57 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2018 handelen over de periode 01.07.2018 tot 31.12.2018. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

(4)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet ze een vrijstelling vragen bij haar belastingkantoor. Die aanvraag moet ze jaarlijks opnieuw doen.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2018 zal dus plaatshebben in 2019. De cijfers over het aanslagjaar 2018 zijn dus tussentijds en zullen we vervolledigen met een stand van zaken op het einde van de periode (dat wil zeggen op 30.06.2019) in het jaarverslag 2019.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de elektronisch ingediende RPB-aangiften. Daarnaast zetten we meer en meer in op gerichte beheersacties. De combinatie van beide elementen leidt tot betere resultaten.